Artikel Helderse Courant 10 okt 2019

Mannen gedijen best met Karin

Negentig jaar Christelijk Mannenkoor mag gevierd

Behoorlijk verrast was Karin Smits uit Hippolytushoef toen ze werd gevraagd te solliciteren voor de functie van dirigente voor het Christelijk Mannenkoor Den Helder.
„Want een mannenkoor? En christelijk? Ik ben een meisje! Dat is niet echt gebruikelijk.”
Maar de twijfel duurde niet lang want zoals ze zelf zegt ‘ik houd heel erg van zingende mannen’. De zogeheten proefdirectie waarmee ze solliciteerde voor het koor, ging zelfs na de pauze verder. Ze had in de rust haar spullen al gepakt maar werd teruggefloten door voorzitter jaap Smit. Niks geen halve repetitie, ze moest nog even doorgaan.

Stap extra
En daarmee was eigenlijk al duidelijk dat Karin Smits de nieuwe dirigente zou worden van het Christelijk Mannenkoor Den Helder. In het negentig jarige bestaan van het koor de allereerste vrouwelijke dirigent.
„Tot op de dag van vandaag is er eigenlijk niks veranderd. Ik ben al veertig jaar dirigente. Toen ik na mijn opleiding, begin jaren tachtig, een harmonieorkest aanvoerde was dat in die tijd zo bijzonder dat het in de krant kwam. En kennelijk is het nu nog steeds bijzonder dat je als vrouw dirigeert. Het blijft een strijd, als vrouwelijke dirigent moet je altijd een stap extra zetten.”
Voor het eerst in negentig jaar een vrouwelijke dirigente. Dat moet in zo’n mannenbolwerk – het oudste lid is negentig jaar en de jongste 25 – toch wel wat scheve gezichten hebben opgeleverd? „Nee hoor”, zegt Jaap Smit. „Een vrouw is niks anders. Karin is een professional, ze heeft een andere aanpak dan de dirigent die we hiervoor ruim twaalf jaar hadden. Ze heeft een ander elan, een andere manier van dirigeren, van communiceren. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat ze vrouw is.
Ze hamert erop dat er met gevoel wordt gezongen. Dat we de tekst kennen, weten wat we zingen en de muziek begrijpen die er onder ligt. Pas dan wordt het een eenheid. We zien dat de kwaliteit van onze zang omhoog is gegaan.”
Voor Karin is het bijvoorbeeld meer dan normaal dat wanneer het koor zingt tijdens een kerkdienst, de liederen worden afgestemd op de preek.

Kameraadschap
Maar wat trekt haar nou eigenlijk zo aan in die zingende mannen? „De no nonsense van de mannen als ze zingen. En de kameraadschap die ik meemaak. Dat is gewoon voelbaar, zo prachtig. Elkaar helpen als het even niet gaat.”
Dat het Christelijk Mannenkoor Den Helder dit jaar negentig jaar bestaat, mag best bijzonder heten. Al telt Den Helder een mannenkoor dat nog ouder is: het Koninklijk Helders Mannenkoor bestaat al sinds 1881.

Beurskrach
„Ons koor is opgericht in 1929, het was na de ellendige jaren van de beurskrach en de crisis. Elf mannen hadden toen bedacht om iets leuks te gaan doen, om te gaan zingen”, vertelt voorzitter Jaap. Het werd een christelijk mannenkoor waarin ‘de zangkunst wordt gewaardeerd als een gave Gods’, zo valt in de statuten te lezen. De afgelopen negentig jaar is het ledental gedaald en gestegen maar alleen tijdens de oorlog werd er niet gezongen. „We tellen nu op papier zo’n vijftig zangers, ik denk dat er zaterdag tijdens het jubileumconcert zo’n veertig man zullen zingen.” De gemiddelde leeftijd van de koorleden ligt rond de zeventig jaar. „Willen we de 100 jaar halen als koor en daarmee de titel koninklijk, dan hebben we inderdaad nieuwe aanwas nodig Maar tot nu toe is dat altijd nog gelukt Mensen staan altijd weer op om te zingen.”

Marischka de Jager

Jubileumconcert
Het Christelijk Mannenkoor Den Helder viert haar 90-jarig bestaan komende zaterdag met een jubileumconcert in de Morgensterkerk. Gospelkoor G-Roots treedt ook op.
Aanvang 19.30 uur. Toegangsprijs € 7.50