Introductie

Het koor werd opgericht op 17 april 1929 te Den Helder door een groepje mannen van wie de namen terug te vinden zijn in het historisch overzicht.
Daar wordt een beeld geschetst van het koor door de jaren heen.
Het koor heet ‘Christelijk Mannenkoor Den Helder’.
Niet voor niets want in de statuten staat een belangrijk artikel met betrekking tot de identiteit van de vereniging. Artikel 2 luidt:
“De vereniging heeft ten doel:
a. De beoefening van de zang in het algemeen en het christelijk lied in het bijzonder, als uiting van godsdienstig leven en het middel als verrijking daarvan.
b. De vereniging gaat uit van het beginsel, dat de zangkunst te waarderen is als gave Gods, waarvan de beoefening in de eerste plaats aan Zijn verheerlijking behoort te worden dienstbaar gemaakt.”