Vrienden van het CMK

Voor diegene die het Christelijk Mannenkoor Den Helder een warm hart toedraagt, maar geen lid wil/kan worden, bestaat de mogelijkheid om het koor als donateur financieel te steunen.

Donateurs die € 15,- per jaar of meer betalen hebben gratis toegang tot concerten van het koor.

Donaties zijn van harte welkom en kunnen worden overgemaakt op:
Banknummer: NL 31 INGB 0001918025 t.n.v.: Penningmeester Christelijk Mannenkoor Den Helder, o.v.v.: donatie.