Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jaap Smit
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Wim Bouw
Algemeen Adjunct: Jacob Bakker
Muziekcommissaris: Jan Willem Moerkerken